Tolkesystem – lei eller kjøp til din konferanse eller møte

Ett tolkesystem sikrer att din stemme når fram med høyeste lydkvalitet på sitt eget språk fra en tolk. På offentlige møter kan ett tolkesystem benyttes da tolken kan sitte lengst bak i lokalet og visknings tolke og oversette til sin mikrofon. Deltagere kan deretter sitte hvor som helst i lokalet og ta del av sitt språk. Utstyret benyttes for tolkning der tolke bås ikke er nødvendig. Tolken har en bærbar håndholdt mikrofon eller en lommesender med mikrofon på hodet.

En stasjonær sender benytter en av 8 mulige kanaler, hvilket innebærer att opp til 8 individuelle språk kan tolkes samtidig i en og samme lokal, uavhengig av hverandre for å skape ett minikonferansesystem med flere språkversjoner. Senderen arbeider med ett kryptert digital signal, hvilket gjør att systemet har en meget høy sikkerhet mot upassende avlytting. Vi tilbyr også en kontrollsentral for tolker hvilket gir dem muligheten til å ta imot, sende og styre både innkommende og utgående lyd. Det er vanlig att to tolker snakker samme språk og sitter i samme rom eller tolke bås med individuelle mikrofoner som tildeles hver tolk.

Vi samarbeider med ulike konferansetolker som tolker ved internasjonale forretningsmøter og konferanser. Man kan tolke en tale stort sett samtidig som talen pågår, da kalles det simultantolkning. Når man tolker en tale i ettertid, stykkevis eller mening for mening, kalles det konsekutivtolking. Vi har tolkesystem på lager.Se video

Spørsmål man skal stille når man velger tolke utstyr!

Størrelse?
Antall deltagere på evenementet og størrelsen på rommet / møtelokalet.

Plass?
Finn ut om hendelsen er inne eller ute. Typisk gjelder att jo større områder, desto mer sannsynlig blir det att man opplever forstyrrelser fra andre RF-sendinger. Kommer utstyret til å flyttes fra plass til plass og i så fall hvor ofte?

Sikkerhet?
I visse møter så som de som innehas av en statlig myndighet, rettslig myndighet eller ett finansielt institutt, så er sikker overføring det som kreves for att samtalen ikke skal kunne fanges opp av uønskede eksterne lyttere.

Antall språk?
Bestem antall kanaler som kreves for å sende samtidig under evenementet. Antall kanaler eller språk øker kompleksiteten av teknikk og som oftest innebærer dette en øket kostnad.

Vi har mange tolkesystem på lager